Reist u met minderjarige kinderen, dan dient u een toestemmingsformulier in te vullen. Ten alle tijden dienen alle personen eventueel kinderen in het bezit te zijn van een eigen geldige reisdocument. Als u met uw minderjarige kind alleen afreist (tot 18 jaar) , moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouders. Indien u reist met Uw kind alleen zonder uw wederhelft dient Uw wederhelft toestemming te verlenen om met de minderjarige aftereizen. Reist u toch zonder deze toestemming, is dan mogelijk dat u word geweigerd bij het inchecken en/of paspoort controle op de luchthaven.

Voor de volgende situaties heeft U toestemming nodig:

  • Ouder met gezamelijk ouderlijk gezag reist alleen met kind.
  • Ouder met alleen ouderlijk gezag reist alelen met kind.
  • Ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met kind.
  • Er is 1 ouder overleden, dient u als aanvullende document zoals een overlijdensakte te tonen.

​Ingeval u reist met een minderjarige dient U een toestemming formulier in te vullen, klikt U hier om te downloaden, vervolgens in te vullen en samen met alle aangegeven documenten op het formulier intechecken op de luchthaven.